Kargo King - Vuokrakonekuljetus

Lavalaite on suunniteltu erityisesti koneita ja laitteita vuokraaville yrityksille koneiden ja laitteiden haastavista rakenteista johtuvien lastausongelmien helpottamiseksi. Lavalaitteen ansiosta kuljetus voidaan suorittaa tehokkaasti ja turvallisesti.

Kargo Kingin lavalaitteiden suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon kaksi keskeistä asiaa; turvallisuus ja tehokkuus. Monet koneet ja laitteet, joita rakennuskoneita vuokraavat yritykset tarjoavat, ovat kuljetuksen kannalta haasteellisen muotoisia. Tämä on johtanut siihen, että laitteita kuljetetaan vääränlaisilla tai tarpeettoman suurilla kuljetuskalustoilla. Kargo Kingin lava on vain 8-10 cm korkea ja siinä on markkinoiden loivin lastausliuska, joka mahdollistaa matalamaavaraisten laitteiden kuormaamisen vaivattomasti. Lavalaitteen takaosassa on lavan nostamista varten tarkoitetut nostosylinterit, jotka mahdollistavat lastauslaiturin purun, kun käytössä on rautajousilla oleva auto tai ilmajousitus ei nosta tarpeeksi korkealle.

Konekuljetuslavan etulaidassa on kiinnikkeet vinssille, joka voidaan asentaa paikoilleen, kun on tarvetta vinssata kyytiin rikkoutunut tai maastossa huonosti etenevä kone. Vinssi säilytetään sääsuojattuna työkalulaatikossa, kun sille ei ole tarvetta.

Lavassa on runsaasti kiinnityspisteitä ja hyvät mahdollisuudet säilyttää sidontaketjuja.

 
Kargo King yhdistää koukkulaitteiden tunnettuja ominaisuuksia ja hinausautoissa käytettävän liukulavan nopeuden.

 

Koukkulaitteen, liukulavan ja Kargo Kingin eroavuudet vuokrakoneiden kuljettamisessa:

Koukkulaite on suunniteltu jatkuvaan lavan vaihtamiseen ja kuorman jättämiseen ja noutamiseen. Koukkutartunta on nopea irrottaa ja kiinnittää lavaan, mutta aiheuttaa kolinasta ja kitkasta syntyvää meteliä. Koukkulavalaitteessa on kapea kisko koko kuorma-auton pituudelta ja samanlaiset kiskot löytyvät koukkulavan pohjasta. Nämä kiskot nostavat lavan rakennekorkeutta ja tekevät lavasta raskaamman, joka taas vähentää kuorma-auton kantavuutta. Koukkulaitelavojen lastauskulma on jyrkempi ja lavan päädyssä on korkeampi kynnys kuin mihin henkilönostin soveltuu. Kiskot myös aiheuttavat epävakautta, jos kuorman paino on jakautunut epätasaisesti lavan reunoille.

Liukulava on lavalaite, joka on suunniteltu niin että koko lava kallistuu maata vasten ja toimii luiskana, jota pitkin ajetaan lavan päälle. Tämä on erittäin suosittu lavalaite hinausautoissa sen nopean ja vaivattoman käytön takia. Kun henkilöauto ajetaan lavalle niin, lavalle ei myöskään jää tilaa ympärille lastata mitään muuta, kuljettaja laittaa käsijarrun päälle ja poistuu ajoneuvosta. Ongelmia voi aiheutua, kun lavalla kuljetetaan henkilönostimia. Sileärenkaisia henkilönostimia ei ole suunniteltu ajettavaksi kaltevalla pinnalla, sillä niiden pito ja seisontajarrujen vahvuus eivät ole riittävän voimakkaat ja on riski, että laite lähtee liukumaan. Työskentely kaltevalla lavalla aiheuttaa henkilöille liukastumisriskin. Lavalle mahtuu kaksi henkilönostinta vierekkäin ja liukumisriski aiheutuu erityisesti silloin, kun ensimmäinen henkilönostin jätetään sitomatta kaltevalle pinnalle toista laitetta haettaessa. 

Kargo Kingin rakenne mahdollistaa useiden erilaisten lavojen käytön ja sen ensisijainen käyttötarkoitus on saman lavan jatkuva maahan lasku ja kuorman kyytiin nosto. Sen lavatartunta on toteutettu kahdella tapilla, joissa on rasvanipat ja ovat päällystetty kupariholkeilla, näin nosto ja lasku ei aiheuta kitkasta syntyvää meteliä. Myös lavan perässä on kumipäällysteiset rullat, joten lavan laskun voi toteuttaa aiheuttamatta häiritsevää meteliä tai vahingoittamatta tasoa, jolle lava lasketaan. Kargo Kingin lava on pohjasta tasainen ja vakaa, eikä kallistu, vaikka kyytiin lastattavan vuokrakoneen ajaa lavan toiseen reunaan. Tasaisen pohjan ansiosta lava on erittäin matala, eikä rajoita kyytiin ajettavia koneita. Kun lava vedetään kyytiin, sen paino jakautuu tasaisesti koko lavan leveydeltä kuorma-auton perässä olevien rullien päälle.

Lisää tietoa Kargo King Lavalaitteen rakenne