Rekisteriseloste

Heftway Oy:n palveluihin liittyvä rekisteriseloste, joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Sivustojamme ovat mm. www.heftway.fi, www.heftway.com 

1. Rekisterinpitäjä

Heftway Oy

Pakkalankuja 7, 3. krs
01510 Vantaa
Finland

info@heftway.com

Y-tunnus: 2930263-5

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miska Ullvén
info@heftway.com
+ 358 50 488 4488

3. Rekisterin nimi

Heftway Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöön ottamien Heftway Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien tiedotteiden toimittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä: Nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Organisaation nimi Osoitetiedot Y-tunnustiedot Tilatut palvelut/tuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta Heftway Oy:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä, tai Heftway Oy:n osalta palveluiden laskutusvaiheessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Säilytetään ensisijaisesti Suomessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Heftway Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.